เป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ

ส่วนประกอบ

ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร 1 แคปซูล ประกอบด้วย ใบฟ้าทะลายโจรก่อนมีผล 500 มิลลิกรัม

สรรพคุณ

บรรเทาอาการเจ็บคอ

ขนาดรับประทาน

ครั้งละ 3-6 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง หลังอาหาร และก่อนนอน หรือตามแพทย์สั่ง

ขนาดบรรจุ

10 x 10 แคปซูล

error: ไม่อนุญาตให้ Copy !!